ŠMIDT DARKO 1950.
  • 19.06.2020

ŠMIDT DARKO 1950.

Pokop pok. Šmidt Darke bit će 23.06.2020.(utorak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

TOVARLOŽA MILAN 1953.
  • 17.06.2020

TOVARLOŽA MILAN 1953.

Pokop pok.Tovarloža Milana bit će 19.06.2020.(petak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Nikola u Petrinji.

ALEKSIĆ JOSIPA 1957.
  • 16.06.2020

ALEKSIĆ JOSIPA 1957.

Pokop pok.Aleksić Josipe bit će 18.06.2020.(četvrtak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

PAVIČIĆ NIKOLA 1946.
  • 16.06.2020

PAVIČIĆ NIKOLA 1946.

Pokop pok. Pavičić Nikole bit će 23.06.2020.(utorak) u 12.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

BOGOVIĆ ANA 1932.
  • 16.06.2020

BOGOVIĆ ANA 1932.

Pokop pok. Bogović Ane bit će 17.06.2020.(srijeda) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

ŠTAJCAR MAJA 2015.
  • 15.06.2020

ŠTAJCAR MAJA 2015.

Pokop pok. Štajcar Maje bit će 16.06.2020.(utorak) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

TUČAJ ŠTEFICA 1941.
  • 12.06.2020

TUČAJ ŠTEFICA 1941.

Pokop pok.Tučaj Štefice bit će 13.06.2020.(subota) u 12.00 sati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji.

ĐOJA JOZO 1938.
  • 09.06.2020

ĐOJA JOZO 1938.

Pokop pok. Đoja Joze bit će 10.06.2020 (srijeda) u 13.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji

ČULIG STANOJKA 1941.
  • 08.06.2020

ČULIG STANOJKA 1941.

Pokop pok. Čulig Stanojke bit će 10.06.2020 ( srijeda ) u 14.00 sati na gradskom groblju Sv. Benedikt u Petrinji