RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PO DANIMA

 1. PONEDJELJAK

  PETRINJA: Ajdovščinska, I. Andrića s I.,II. i III.odvojkom, M. Antolića, D. Cesarića, Cvjetna, V. Bagata, D. Benka, M. Beretina, R. Boškovića, Drenačka do pruge, Nova Drenčina (uz prugu), V. Grozaj, M. Grgića, M. Gupca, R. Horvata, I. Hrnčevića, I. Hangije, Braće Janeković s odvojkom, M. Jerkovića, Kupska, Šetalište Kajetana Knežića, S. Kolara s I. i II. odv., S. Kostinčera, I. G. Kovačića, B. Krnic, Braće Kunert, J. Kundeka, Sv Marka Križevčanina, Livadarski put, Sv Lovro, Sv Leopolda Mandića, M. Makanca s I. lij. i I. des odv., M. Marulića, A. G. Matoša, J. Mencina, A. Mihanovića, V. Muhe, V. Nazora 19 (stambena zgrada), J. Nemeca (do G. Novaka), G. Novaka, Novog naselja, A. Pirnata, A. Petračića s I. i II. desnim odv. te I. lijevim odv., Trg Petra Preradovića (stambena zgrada), D. Petrovića, F. Prešerna,  Đ. Pukeca, J. Runjanina, M. Reljkovića, Pejina bukva, Sisačka ulica s I.,II. III. odv. te  prilaz Sisačkoj, Slatinska, Stanički put, Splitska, F. O. Selje s I.,II.,III.,IV.,V.,VI. odv., Ul. pukovnika P. Matanovića, J. Stjepušina, Sajmište (stambene zgrade), Đ. Srebrića, P. Štoosa, F. Šrama, Trg Dr F. Tuđmana, Sv Nikole Tavelića, N. Tesle, Unska, T. Ujevića, I. Vončine, Vukovarska s I.,II.,III. odv., Vinogradi - IV,V. odv., Voćarska, Voćarska - odv. prema Trojstvu, Ul. Vidikovac, Zagrebačka, I. Zocha, Zvornička, Ul. Zelenila, F. Wagnera, Ul. M. Vod.

  Novo Selište s  I. i II. lij. odv.
 2. UTORAK 

  PETRINJA: J. Babić, M. Božičevića, M. Ebnera (dio između Vatrogasne i M. Mrazovića), M. Ebnera (do raskrižja sa Vatrogasnom), M. Ebnera s odv., Ulica Gromova II desni odv (Prema groblju), T. Ivkaneca, Z. Kuhara, Sv Biskupa Kvirina, T. B. Erdedija, I. Maline s odvojkom, Sisačka (od benziske do spomenika), J. Miškatovića s odvojkom, M. P. Miškine s odvojkom, M. Mrazovića s I. i II. odv, V. Nikolića, A. Pechana,  I. Petrušića, I. J., M. Pleše, D. Šimončića, I. J. Štromara, B. Šuleka, M. Trnine, Turkova, Turkova odv., Vatrogasna, P. Zrinskog, Željeznička.

  MOŠĆENICA:  22 lipnja, Bana Tome Bakača, R. Boškovića s I. i II. odv., Braće Radić, Kneza Branimira, Brezovačkog odreda, M. Držića, K. Frankopana, Lj. Gaja, I. Gundulića, M. Gupca, Hrvatskih branitelja s I,II. odv, Bana Jelačića s odv., Kolodvorska s  I,II odv., Kupska s odv., P. Krešimira, V. Lisinskog, Narodnog Preporoda, Ulica Lj. Posavskog, A. Starčevića s odv., J. J. Strossmayera, A. Šenoe, Kralja Tomislava s  I,II,III,IV. odv, Trg žrtava domovinskog rata, Ribnjak, T. Ujevića, P. Zrinskog, Kralja Zvonimira.

  SELA: Cepeliš, Pecki, Bačuga Gornja, Bačuga Donja, Grabovac Banski, Luščani.
   
 3. SRIJEDA 

  PETRINJA: H Badalića, I. B. Mažuranić, Carekova, Marina Držića, Marina Držića odv. I,II,III,IV., Duga ulica, Lj. Gaja (desno prema TSH), Lj. Gaja (od križanja Reljkovićeve do Carekove), Gajeva (lijeva strana gornji dio), K. Š. Đalskog, I. Gundulića, Braće Hanžek, Trg Hrvatskih branitelja, M. Jandrića, A. Kačića Miošića, A. Kovačića, J. Kozarca, Trg Matice Hrvatske, I. Mažuranića, V Nazora, V. Nazora (lijeva strana), V. Nazora (desna strana donji dio), Trg Narodnih Učitelja, I. Ribara, Trg S. Radića, F. Supila, A. Šenoe, A. Turkulina, A. Turkulina 15 (stambena zgrada), Učiteljski fakultet, O Župančića, Gradsko groblje (Sv. Benedikt,Sv. Nikola).

  SELA: Brest, Dodoši, M. Gorica (glavna cesta i odvojci), M. Gorica (prognaničko naselje), Gora, Jabukovac (Stojići), Jošavica, Klinac, Strašnik, Križ Hrastovački, Miočinovići, Mačkovo Selo, Gornja Mlinoga, Pastuša (Donja i Gornja), Begovići, Sibić, Tremušnjak, Veliki Dejanovići.

  OPĆINA MAJUR: Majur, Stubalj, Graboštani, Mračaj, Svinica, Malo Krčevo, Veliko Krčevo, Mala Meminska, Gornja i Srednja Meminska, Gornji Hrastovac, Kostrići.
 4. ČETVRTAK

  PETRINJA:, 6 Kolovoza, M. Antolca, M Biljana, G. Bolteka, Brezje, Zeleni Brijeg, M. Dujnića, I. Filipovića, M. Filjaka, M. Filjaka (I,II odv), J. Glasera, M. Gorupa, R. Hercega, F. Jelačića, Kneza Domagoja, J. Kraša, F. Kuhača, M. Miholjevića, Lj Modeca, J. Nemeca (od raskrižja sa sajmištem), V. Panaca, Potočani, B. Rumlera, Rokova, Sajmište (2 kuće preko puta zgrade), M. Srnaka, M. Srnaka (uz nasip), J. Šokčevića, S. Tonkovića,, I. Trnskog, J. Turića, Vinogradska, Vinogradi sa odv., Vila i odv., Mate Bučara s odv., Vrtni put, K. Zrinske, V. Žganeca,  OŠ D. Tadijanovića, Kodrićevo.
   
  SELA: Blinja, Bijelnik, Budičina (gl cesta i odv kod igrališta, Piškori), Donja Moštanica, Dragotinci, Hrastovica (gl cesta i zaseoci - Trnjani, Stara općina, Jaugustova ulica, Podgorje, Hrvatski kraj), Hrvatski Čuntić, Jabukovac, Jabukovac gornji (Savnići), Kraljevčani, Moštanica (Kladari), Mlinoga, Nova Drenčina, Prnjavor Čuntićki, Taborište, Veliki Šušnjar, Zelena dolina (restoran).
   
 5. PETAK 

  PETRINJA: A. Cesarca, M. Frankopana, F. Galovića, Ulica Gromova, Ulica Gromova I,II, lijevi i desni odv, A Hebranga, K. Hegedušića, M. Juranovića, O. Keršovanija, V Klaića, I. Križevića, Otona Kučere s  odv., M. Krleže, Šetalište V. Lisinskog, R. Lopašića, I. Lucića,  M. Mesića, F. Miličića, I. Meštrovića s odv., V. Stahuljaka s odv., V. Nazora 19 (stambena zgrada), Milana Nemičića s I i II lijevim te I i II desnim odvojkom, Đure Tiljka s odv, S. Pejakovića, M. Peraka, Z. Petrneka, S. Radića sa odv., V. Mačeka, T. Smičiklasa, I. Valenta, V. Vidrića., P. R. Vitezovića, Šetalište, I. K. Sakcinskog, Sajmište (stambene zgrade).

  SELA: Dumače, Glinska Poljana, Graberje, Međurače, Mokrice (Gornja, Srednja, Donja), Nebojan, Novi Farkašić, Slana, Vratečko, Župić.

  OPĆINA KUKURUZARI: Babina Rijeka, Bjelovac (Donji, Gornji), Bjelovački Kostreši, Borojevići, Knezovljani, Komogovina, Kukuruzari (Donji, Gornji), Mečenčani, Prevršac, Velešnja (Gornja, Donja), Umetići.