JAVNA LICITACIJA POVODOM DANA SVIH SVETIH

Objava: 14.10.2020

 

Komunalac Petrinja d.o.o.

Ivana Gundulića 14

44 250 Petrinja

OIB: 53696178845

objavljuje

J A V N U  L I C I T A C I J U

usmenim nadmetanjem
za davanje u zakup prodajnih mjesta za prigodnu prodaju povodom

dana Svih svetih

Licitacija će se održati na gradskom groblju Sv.Benedikt u Petrinji

dana 22.10.2020. s početkom u 13.00 sati.

 

1. Predmet ponude je 6 prodajnih mjesta površine po 16 m² za prodaju

cvijeća i svijeća, u periodu od 30.10. do 01.11.2020. ispred mrtvačnice na gradskom groblju Sv. Benedikta.

2. Za pojedino prodajno mjesto utvrđuje se početna cijena od 300,00 kn (PDV uključen) po danu.


3. Pravo sudjelovanja u javnom licitiranju imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje i /ili prodaje cvijeća i svijeća i poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji.

4. Iznos jamčevine u iznosu od 25 % od polazne cijene za svako pojedino mjesto za koje se licitira

uplaćuje se na račun Komunalca Petrinja d.o.o IBAN: Erste HR4924020061100580740, s pozivom na broj „ OIB ponuditelja-broj prodajnih mjesta“, model 00

5. Kod natjecanja ponuditelj mora dati Povjerenstvu za provođenje licitacije

na uvid slijedeće:
- rješenje o registraciji poduzeća ili obrta, odnosno rješenje o upisu u Upisnik o poljoprivrednoj proizvodnji
- potvrdu o plaćenoj jamčevini
- potvrdu da nema dugovanja prema Komunalac  Petrinja d.o.o.


6. Ponuditelju kojem ne uspije licitacija vraća se uplaćena jamčevina u roku 8 dana od dana održane licitacije. Ponuditelj koji je uspio u licitaciji, a od iste odustane, gubi jamčevinu. Ponuditelju koji uspije u licitaciji jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.

 

7. Odabrani ponuditelj dužan je uplatiti izlicitirani iznos prilikom sklapanja ugovora o zakupu, za gore navedene datume.

 

8. Ukoliko nakon licitacije ostane slobodnih prodajnih mjesta, ona će se dati u dnevni zakup po 300,00 kn.    

 

9. Uvid u plan prodajnih mjesta zainteresirani ponuditelji mogu dobiti kod poslovođe na gradskom groblju svaki radni dan od 07-15h                      

 

                                       Direktor

                                                                                                                  Vlado Lovreković

 

 

 

Licitacija održat će se uz pridržavanje svih odluka Stožera CZ RH te mjera i uputa HZJZ važećih ,na

dan održavanja. Svi sudionici dužni su držati propisani razmak i nositi maske za lice ili medicinske maske.