Sastanak projektnog tima za provedbu projekta

Objava: 03.06.2020

Dana 02. lipnja 2020. godine održan je sastanak projektnog tima za provedbu projekta "Razvojem male (komunalno prometne) infrastrukture do unapređenja kvalitete života (3RP3)". Tema sastanka bio je napredak provedbe projektnih aktivnosti i dogovor oko daljnjih aktivnosti.
Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj